Projektit

PROJEKTEJANI


PROJEKTINJOHTAJANA • TUTKIJANA • KULTTUURIKESKUKSEN VETÄJÄNÄMonialaisuuteni heijastuu projekteissani, jotka kattavat laajan kirjon riskienhallinnan, ympäristökysymysten, turvallisuuspolitiikan. luonnonvarojen käytön ja kulttuurituotannon hankkeita.

 

Jatko-opinnot ovat auttaneet minua syventämään näkemystäni hallinnosta, strategiatyöstä ja lainsäädännöstä yhteiskunnan ohjaamisen työvälineenä. Näkemykseni on, että hyvä hallinto, osaava viranomaistoiminta ja hyvin valmistellut säädökset ovat paras tapa tukea myös luotettavan ja riittävän ennakoitavan liiketoimintaympäristön kehittymistä.

ARVONI


Luonnontieteet ovat maailmankuvani perusta. Asioiden syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja logiikka ovat tärkeitä tekijöitä kaikissa töissäni. Haluan saada aikaan käytännönläheisiä tuloksia ja niinpä myös tutkimustyöni on aina ankkuroitunut käytännön kehittämistoimintaan. Liiketoiminnan kehittäminen on minulle tärkeä tapa muuttaa maailmaa. Hyvät ideat pitää saada tuottamaan!

Liiketoimintajohtajana konsulttitoimistossa olen saanut kehittää tuotteita ja markkinaa riskienhallinnan palveluille niin sisäisen turvallisuuden kuin puolustushallinnon tarpeisiin. Näistä kokemuksista sai kimmokkeensa myös väitöstyöni.

Toisaalta olen päässyt avaamaan uusiutuvan energian ratkaisujen vientiä Kiinan markkinoille. Intohimoni onkin auttaa suomalaisia löytämään oikeat kumppaninsa ja tekemisen meiningin Aasian markkinoilla.

Kulttuurikeskuksen johtajana olen päässyt ymmärtämään taidealojen tuotteistamisen ja viennin haasteita.

Puunveisto, maalaus- ja videotaide, elokuvat, musiikki ja taidekäsityöt sekä pienten design-yritysten viennin kehittäminen ovat kaikki tulleet tutuiksi.

Luovien alojen innovaatiot kiinnostavat edelleen. Myös omassa arjessa taiteella on sijansa helsinkiläisen kamarikuoron aktiivina ja kotitaidenäyttelyiden kehittäjänä.

PROJEKTIT


Alla on esimerkkejä tärkeistä projekteistani kulttuuri- ja luonnovara-aloilta sekä tutkimuksen piiristä.

KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN UNKARISSA


Suomen Unkarin kulttuurikeskuksen Finnagoran johtajana vuosina 2010-2011 sain olla viemässä käytäntöön kulttuuriviennin konseptia aktiivisen ja monialaisen verkoston kanssa. Erityisenä kärkihankkeenamme oli opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutettu suomalaisen puuosaamisen viennin kehittämistyö. Projektin eräs kohokohta oli workshop Debrecenissä, jossa syntyi kaupungin keskusaukiolle näyttävä demonstraatio paikallisten arkkitehtiopiskelijoiden ja Puunkuokkijat-kuvanveistoryhmän yhteistyönä (ks. kuva). Sain myös päätoimittaa ja toteuttaa yrityshaastattelut ensimmäiseen suomalaista yritystoimintaa Unkarissa esittelevään julkaisuun Finnish Business in Hungary (2011). Julkaisu tehtiin yhteistyössä Unkarin-suomalaisen Kauppakillan kanssa ja sen ulkoasusta vastasi Sanoma Magazines.


Finnish Business in Hungary_taittoversio

LUONNONVAROJEN KESTÄVÄN KÄYTÖN EDISTÄMINEN ETELÄ-SUOMESSA


Vuosina 2013-2016 sain olla mukana tekemässä suomalaisen luonnonvarojen käytön hallinnan ja luonnonvara-osaamisen kehittämistä yhdessä Etelä-Suomen maakunnan liittojen ja laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Lopputulemana Etelä-Suomen VEDET-hankkeesta syntyi hankekehitystä noin 1,5 miljoonan euron arvosta. Resurssitehokas kiviaineshuolto (REKI) -hanke puolestaan auttoi nostamaan kiviaineshuollon kysymykset Sipilän hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Hankkeen yhteydessä osallistuin TEM-toimialaraportin Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät toimittamiseen, johon linkki alla. (Oheinen kuva raporista, Metso Minerals Oy).


Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät -julkaisu

VÄITÖS VALTIONEUVOSTON TURVALLISUUSSTRATEGIATYÖSTÄ 11.11.2016


Olen tehnyt jatko-opintoja työn ohella vuodesta 2003. Vaasan yliopiston Julkisjohtamisen laitokselta valmistuin hallintotieteiden lisensiaatiksi 2012. Väitökseni Valtioneuvoston turvallisuusstrategiatyö lainsäädännön muokkaajana hyväksyttiin Itä-Suomen yliopistossa 2016. Vastaväittäjäni oli professori Esa Hyyryläinen  Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta.

Työni keskeisiä johtopäätöksiä olivat havainnot sääntelystrategia-ajattelun kehittämisen tarpeesta sekä muiden kuin perinteisten turvallisuusviranomaisten toiminnan turvallisuusulottuvuuksien sääntelytarpeen huomioimisesta turvallisuustutkimuksen kohteena.


Väitöstiedote

Copyright @ All Rights Reserved

HARRIET LONKA


Seuraa minua twitterissä tunnuksella @HarrietLonka

Tärkeät harrastukseni

MTS

YKTS


MOTTO

Kunnioita kaikkia, älä pelkää ketään!

 

harriet@harrietlonka.fi

Kuvani sivustolla:

Jari Laukkanen